Odien Group | Společenská odpovědnost firem
15601
page-template-default,page,page-id-15601,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Společenská odpovědnost firem

CSR, společenská odpovědnost firem, je už dnes nedílnou součástí filozofie každého moderního, a především odpovědného podniku. Proto se i my snažíme být aktivními a prospěšnými členy komunit, v nichž podnikáme. Pomáhat lidem kolem, brát při realizaci projektů ohled na jejich zájmy a potřeby.
Za všechny úspěchy vděčí skupina Odien především zaměstnancům. Vnímáme se jako členové jedné velké firemní rodiny. Proto je pro nás klíčovou záležitostí pečovat o blaho všech členů našeho společenství. Dbáme, aby měli zaměstnanci nadstandardní pracovní podmínky, odpovídající odměny, dost času na relaxaci a rodinu. Jen spokojený pracovník může odvádět špičkové výkony.
Podporujeme profesní růst. Organizujeme kurzy, školení a pro zájemce koncipujeme individuální programy „na míru“ jejich cílů a zaměření. Jsme si vědomi, že budoucností firmy jsou zejména kolegové s přirozenou potřebou celoživotního vzdělávání.
Prostě se snažíme, aby byli zaměstnanci šťastní, protože pocit osobní pohody a naplnění je nejúčinnějším motivátorem k dosahování dalších pracovních met a úspěchů. Snažíme se kultivovat a zlepšovat prostředí, které zaměstnance obklopuje, a to nejen na pracovištích, ale také v místech jejich domovů.

Věříme v aktivní navazování partnerství a přátelských vazeb s lidmi v „sousedství“ našich projektů. Více či méně ovlivňujeme jejich životy a vědomí odpovědnosti nám říká, že by to mělo být jen v dobrém. Považujeme to za svou morální povinnost. Navíc nás již zkušenosti poučily, že vstřícný přístup a soulad s veřejnými a osobními zájmy lidí v okolí prospívají našemu podnikání.
Vyhledáváme partnerské firmy, které vyznávají stejnou filozofii a ctí zásady CSR. Podporujeme nadace, zapojujeme se do charitativních programů a dalších obecně prospěšných projektů.

 

Filantropické iniciativy

Sport2Life

Zakladatel skupiny Odien je i zakladatelem nadačního fondu Sport 2 Life, soukromě financovaného projektu, který prostřednictvím sportu probouzí v dětech a mladých lidech lásku ke zdravému životnímu stylu a podporuje jejich socializaci.
Dětství se z období her, kamarádství a radosti mění v čas osamoceného vysedávání u počítačů. Osobní kontakt s vrstevníky nahrazuje komunikace na sociálních sítích. Přirozenou zdravou stravu instantní náhražky.
Sport 2 Life usiluje o znovuoživení dětství jako období, v němž se učíme a nabíráme to nejlepší, co nám může život dát. Cílem fondu je nadchnout mládež pro sport a za jeho pomoci pro hodnoty, jako jsou fair play, empatie, pomoc druhým, zájem a péče o zdraví.

Nadaci založil v Praze v listopadu 2017 pan Michael Saran. V červnu 2018 založila nadace Sport2Life své zastoupení v Chorvatsku a začala provádět své programy i za hranicemi České Republiky. První program realizovaný v Chorvatsku byl mezinárodní dětský turnaj „Lav Cup“. V říjnu 2018 nadace zahájila svou první akci v Turecku. Istanbulského eventu Fun Run se zúčastnilo více než 500 dětí. V listopadu 2019 začal velký projekt s názvem ProHero aktivizovat děti na 6 základních školách v Praze.

Více informací na www.sport2life.org

Letňany sportují

Tuto iniciativu podporuje skupina Odien v pražských Letňanech. Zabývá se organizováním sportovních táborů pro mládež a fyzických aktivit pro obyvatele všech věkových skupin. Snahou akcí je podporovat zdravý životní styl, odpočinek pohybem a rozvoj společenského dění ve čtvrti. S iniciativou Sportuji Letňany kooperuje i nadační fond Sport 2 Life. Například navázal spolupráci s českou volejbalovou a basketbalovou federací, která projektu Sportuji Letňany poskytne vyškolené trenéry.

 

S komunitou pro komunitu, program společnosti Saran

Společnost Saran Holding & Saran Media je součástí skupiny Odien. Název programu S komunitou pro komunitu je zároveň motem veškerých CSR aktivit této společnosti. Od roku 2005 už financovala a zajišťovala jak výstavbu, tak provoz pěti škol v centrálním a patnácti sportovních hal v jihovýchodním a východním Turecku. Tato zařízení využívá přibližně 15 000 mladých lidí. Od roku 2010 je firma sponzorem tureckých národních paralympijských sportovních týmů. A již od roku 2002 každoročně organizuje a hradí veškeré cestovní a ubytovací náklady na třídenní pobyt v Istanbulu stovce vybraných nejlepších studentů z odlehlých končin Turecka.

 

Pomoc potřebným v Chorvatsku

Charitě a podpoře sociálně hendikepovaných se skupina Odien věnuje zejména ve splitské oblasti, kde působí. Dlouhodobé vztahy má například s domovem Maestral pro děti bez rodičů či z dysfukčních rodin. Významně se podílí se na opravách domků, v nichž část dětí ve městě Kaštel přebývá. Každoročně organizuje a sponzoruje mikulášskou besídku spojenou nejen s bohatou nadílkou dárků, ale také nabídkou zábavy,. ale také dárků. Pravidelně zveme děti na exkurze, na plavání do našeho hotelového bazénu. Program Maestral protégé teenagerům bez rodin, kteří dosáhli osmnácti let, pomáhá zapojit se do pracovního života, zorientovat se a osamostatnit.
Sdružení MOST podává pomocnou ruku sociálně znevýhodněným občanům každého věku. Skupina Odien zase pomáhá tomuto sdružení, a to zejména finančními příspěvky, které jsou výtěžkem aukcí, jež organizujeme. K velmi oblíbeným akcím patří dny gastronomie, kdy naši špičkoví kuchaři vaří a personál servíruje večeře lidem bez střechy nad hlavou.