Odien Group | AVIA City
15815
page-template-default,page,page-id-15815,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

AVIA City

Změna území nemusí vždy znamenat zastavění každé volné plochy či pole. Areál Avia nabízí rozvoj veřejné vybavenosti, bydlení, pracovních příležitostí, školství a sportovišť a to rovnou dvěma městským částem najednou. Brownfield o velikosti 65 ha nabízí možnost změnit ráz jednoho z největšího celistvého území tak, aniž by výstavba vážně narušila současný běžný život v Letňanech a Čakovicích.

 

Revitalizace AREÁLU LETŇANY je naplánována na 3 etapy, které jsou rozfázovány do několika let. Celá realizace bude trvat na více jak 20 let. V současné době je zpracována koncepční studie, do které jsou zapracovány změny nárustu objemu nových obyvatel, potřeby rozvoje infrastruktury, školství i rozvoje veřejné vybavenosti.

 

V současné době je areál využíván pouze z 1/3, pokud by se areál využíval v plné rozsahu, tak jak tomu v současné době umožňuje toto území, dopady na infrastrukturu/dopravu by byly více jak nežádoucí. Při změně územního plánu na smíšenou a bytovou výstavbu, nabízí možnost rozšíření infrastruktury a propojením dvou městských částí, tak aby řešil nedostatky území komplexně a velkoryse pro širokou veřejnost. Investor tak i s ohledem na okolní výstavbu reaguje na potřeby městských částí a to nejen v oblasti dopravy. Projekt počítá s výstavbou menších retailových prostor pro malé živnostníky, prostory vhodné pro ordinace lékařů, restaurace a kavárny.

 

O změnu územního plánu společnost AVIA a.s., nyní společnost Odien Real Estate a.s., již v roce 2008 a již od počátku je počítáno s poměrem 60/40, kdy 60% je maximální podíl bytové výstavby a zbylých 40% je věnováno veřejné vybavenosti, sportu, kancelářských prostorům, drobným obchodním plochám a nerušící výrobě. V celém projektu je také počítáno s dostatečnou zelení a rozsáhlým parkem ve velikosti dvou Václavských náměstí v Praze. Tento rozsáhlý prostor o rozloze 8 ha, společně s rozlehlými ulicemi lemovanými vzrostlými stromy, nabídne Letňanům další možnosti relaxačních zón. Součástí tohoto parku bude vodní plocha, která příjemně oživí celé Letňany.

 

Naší vizí je vytvořit v digitálním věku komplexní městskou komunitu, která bude v Praze jednou z nejmodernějších, inovativní, ekologicky šetrná, dynamická a s živou komunitou.

 

Naším cílem je zlepšit kvalitu života v Letňanech & Čakovicích, ale i vybudovat a posílit smysl pro komunitu. Odien se bude zabývá současnými výzvami, jako je parkování, MHD, školy nebo sociální zařízení.

 

Projekt Avia Letňany přináší příležitost dekontaminovat a přeměnit průmyslovou zónu o rozloze 68 hektarů na novou moderní městskou komunitu, která zlepší veřejnou dopravu a infrastrukturu a vytvoří 8,5 hektarů parků.

 

Více informací na www.aviacity.cz